• DOLAR
  6,0529
  %-0,02
 • EURO
  6,5581
  %-0,05
 • ALTIN
  307,92
  %-0,04
 • BIST
  7,8772
  %-0,29
Türkiye’de bir anaokulu nasıl açılır

Türkiye’de bir anaokulu nasıl açılır

Anaokulu işletmesi çoğu insanın Türkiye’de ilgilendiği bir yatırım alanıdır. Kreş veya anaokulu açmak için birçok prosedürü uygulamak gerekir. Öncelikle Kreş ile Anaokulu arasındaki farkı anlamak gerekir. Kreş ve anaokulu arasındaki farkı öğrenmek için https://www.bizimkolej.com/blog/kres-gunduz-bakimevi-anaokulu sayfasını tıklayınız. Konuyu açıklığa kavuşturmak için biraz araştırma yaptık. Hükümet okul öncesi eğitim kurumlarının sayısını artırmak için, oluşan talepten dolayı, yatırım prosedürlerini basitleştirdi. Sonuç olarak, bu alana olan ilgi artmıştır. Pazarda bile, bunu bir aile ve akraba işine dönüştüren insanlar var.

Örneğin, binaların zemin katında 50-60 metrekare alanlar veya anaokulana dönüştürülen bireysel evler var. Sonuç olarak mantar gibi üreyen anaokulları! Kısacası, şimdi moda anaokulu açıp işletmekte.

2017-2018 eğitim ve öğretim yılı itibarıyla 5 yaş okullaşma oranında, 2017 yılına göre % 8’lik bir artış yakalanmış, bu sayede okullaşma oranı yüzde 66’yı geçmiştir. 4-5 yaş grubunda ise okullaşma oranı yüzde 50 civarıdır. (AA) Türkiye’de okul öncesi eğitim oranındaki artış, sektördeki ticari faaliyetler için fırsatlar ortaya çıkarmıştır.

Bir anaokulu açmak için neye ihtiyacınız var?

Bir anaokulu açmak için ilk olarak hangi adımları atmalısınız?

Anaokulları Türkiye’de Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır ve en ince noktaları dahi mevzuatla belirlenmiştir. Bundan dolayı ana okulu açacaksanız ilgili mevzuata mutlaka göz atmanız gerekecektir.

İlgili Mevzuatın birinci bölümü;

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmelik, gerçek kişiler ve özel hukuk tüzel kişilerine ait özel kreş ve gündüz bakımevleri ile özel çocuk kulüplerinin kuruluş ve işleyişlerine ilişkin esasları, izin, açılış, çalışma ve personel şartlarını, ücret tarifelerini, denetimlerini ve faaliyetlerini durdurma işlem ve usullerini belirlemek ve temel çocuk hakları felsefesine uygun hizmet vermelerini sağlamak amacıyla hazırlanmıştır.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, kamu kurum ve kuruluşları ile 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerinde açılacak olan emzirme odaları ve yurt/çocuk bakım yurdu/kreşler dışında, gerçek ve özel hukuk tüzel kişilerine ait kreş ve gündüz bakımevleri ile çocuk kulüplerinin işleyişine ilişkin hususları kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu, 3/6/2011 tarihli ve 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

 1. a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını,
 2. b) Çalışma odası: 6-12 yaş grubu çocukların grup sorumluları eşliğinde derslerinin, ödev çalışmalarının ve çeşitli sosyal, kültürel etkinliklerin yapıldığı odayı,
 3. c) Çocuk bakıcısı: Çocukların öz bakımlarının karşılanmasına yardımcı olan kişiyi,

ç) Çocuk kulübü: 6-12 yaş grubu çocuklara hizmet veren kuruluşu,

 1. d) Genel Müdürlük: Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğünü,
 2. e) Grup sorumlusu: Grubundaki çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal, sosyal gelişimlerini sağlamak ve çocuklara temel ahlaki kavramlar ve değerler ile temel alışkanlıkları kazandırmak için gerekli faaliyetleri bir program dahilinde uygulamakla yükümlü kişiyi,
 3. f) Gündüz bakımevi: 37-66 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu,
 4. g) İl müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü,

ğ) Komisyon: Kuruluşların denetlenmeleri, değerlendirilmeleri, idari para cezası uygulaması ve kapatılmaları ile ilgili kararları almak üzere valilik onayı ile kurulan, valinin görevlendireceği il müdürü veya il müdür yardımcısı ya da şube müdürü başkanlığında en az üç sosyal çalışma görevlisinden oluşan dört kişinin görev aldığı komisyonu,

 1. h) Kreş: 0-36 aylık çocuklara hizmet veren kuruluşu,

ı) Kurucu: Özel kreş ve gündüz bakımevi ve özel çocuk kulübü veya her üçünü bir arada açmak isteyen gerçek veya tüzel kişiyi,

 1. i) Kuruluş: Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ait, 2828 sayılı Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (f) bendinin 3 numaralı alt bendindeki tanıma uygun olarak görevini yerine getiren, 0-66 aylık çocukların gelişim, bakım, korunma ve beslenmelerini sağlayan kreş ve gündüz bakımevleri ile; 6-12 yaş grubu çocukların boş zamanlarını uygun program düzenleyerek değerlendiren ve bu suretle bakım ve korunmalarını sağlayan çocuk kulüplerini,
 2. j) Kuruluş müdürü: Kuruluşun amacına uygun olarak işleyişi ile ilgili idari konulardaki her türlü işlemden, kuruluştaki çocukların eğitimi, bakımı ve beslenmelerinin sağlık kurallarına uygun olarak sağlanmasından, sevgi ve ilgiye dayalı bir ortam oluşturulmasından, çocukların fiziksel, zihinsel, duygusal ve sosyal gelişimlerine yardımcı olunmasından, çocuklara temel ahlâki kavramlar ve değerler ile bu alışkanlıkların kazandırılmasından birinci derecede sorumlu olan kişiyi,
 3. k) Oyun ve emekleme odası: 0-36 aylık çocukların grup sorumlusu eşliğinde, yürüme becerisi kazandığı ve oyun oynadığı odayı,
 4. l) Oyun, etkinlik ve uyku odası: 37-66 aylık çocukların oyun oynadığı, grup sorumluları eşliğinde, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyici eğitim programları ve çeşitli etkinlikler yaptığı, belirli zaman dilimlerinde uyumaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı,
 5. m) Oyun ve dinlenme odası: 6-12 yaş grubu çocukların grup sorumlularının eşliğinde oyun oynamaları, psikolojik ve sosyal gelişimlerini destekleyici çeşitli etkinlikler yapmaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı,
 6. n) Özel hukuk tüzel kişileri: Özel hukuk hükümlerine göre kurulan dernek, vakıf, şirket ve kooperatifleri,
 7. o) Program: Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan eğitim programlarını,

ö) Sosyal çalışma görevlisi: Sosyal hizmet, psikoloji, çocuk gelişimi, psikolojik danışmanlık ve rehberlik, öğretmenlik, sosyoloji, aile ve tüketici bilimleri alanlarında eğitim veren kurumlardan mezun meslek mensuplarını,

 1. p) Uyku odası: 0-36 aylık çocukların belirli zaman diliminde uyumaları ve dinlenmeleri için düzenlenmiş odayı,

ifade eder.

Sosyal Medyada Paylaşın:

BİRDE BUNLARA BAKIN

Düşüncelerinizi bizimle paylaşırmısınız ?

Sponsorlu Bağlantılar
reklam